SAVİTEK KOMPOZİT

Kompozit nedir?

Kompozit sözlükte "karma", mimarlıktaysa "Değişik tarzları bir arada taşıyan." anlamına gelmektedir.

Kompozit elemanlar nedir?

Homojen bir yapıya sahip olmayıp, farklı cins malzemelerden meydana gelen elemanlara kompozit elemanlar denir.

Kompozit malzeme nedir?

İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin makroseviyede birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit Malzeme” denir. Başka bir deyişle birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik tür malzemelerden veya fazlardan oluşan malzemeler olarak da adlandırılabilir.

Kompozit'i oluşturan temel malzemeler nelerdir?

1- Polimerler

2- Termoset reçineler veya termoplast reçineler

3- Takviye malzemeleri

4- Katkı malzemeleri

5- Dolgu malzemeleri

Kompozit malzemelerin ana elemanları nelerdir?

Kompozit malzemelerin üç ana elemanı bulunmaktadır. Bunlar;

1- Matriks: Termoset veya termoplastik polimer malzeme olarak sürekli fazı oluşturur. Termosetler grubunda ağırlıklı olarak polyesterler kullanılır. Bunun yanı sıra vinil ester / bisfenol, epoksi reçine ve fenolik reçinelerin kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır.

2- Takviye: Aramid, karbon, grafit, boron, silisyum karbür, alümina, cam ve polietilen malzemelerin kısa veya uzun devamlı elyaf formunda kullanıldığı ve matrisi yaklaşık % 60 hacim oranında pekiştirici işlevi olan malzemelerdir.

3- Katkılar: Dolgular, kimyasallar ve diğer katkılar niteliklerine göre özelliklerin geliştirilmesi amacıyla ilave edilirler. Bu gruptaki kompozit malzemeler uzay, savunma, yapı-inşaat, tüketim mallarında, korozyon dayanımı gerektiren uygulamalarda, elektrik-elektronik, denizcilik, kara taşıtlarında ve özel amaçlı uygulamalarda kullanılmaktadır.

Kompozitinlerin kullanım alanları

Kompozit malzemeler artık gittikçe artan oranlarda ve yeni sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Uzun zaman uçak sanayisindeki ihtiyaçların yönlendirdiği kompozit malzeme gelişimleri son dönemde yeni birçok sektörde birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Başta alt yapı ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı belediyeler ile kent mobilyaları sektöründe de son yıllarda ciddi talepler olmaktadır. Bunlara kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları örnek olarak verilebilir.

Kompozitin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kompozit malzemelerin birçok özelliklerinin metallerinkine göre çok farklılıklar göstermesinden dolayı, metal malzemelere göre önem kazanmışlardır. Kompozitlerin özgül ağırlıklarının düşük oluşu hafif yapılarda kullanımda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında, fiber takviyeli kompozit malzemelerin korozyona dayanımları, ısı, ses ve elektrik yalıtımı sağlamaları da ilgili kullanım alanları için bir üstünlük sağlamaktadır. Özelliklede alt yapı ve çevre düzenlemesi peyzajsektöründe kullanılan ürünlerde geri dönüşümünün olmaması sayesinde hırsızlık olaylarında çok ciddi caydırıcı özelliğe sahiptir.

1- Yüksek mukavemet: Kompozitlerin çekme ve eğilme mukavemeti birçok metalik malzemeye göre çok daha yüksektir.

2- Korozyona ve kimyasal etkilere karşı mukavemet: Kompozitler, hava etkilerinden, korozyondan ve çoğu kimyasal etkilerden zarar görmezler.

3- Isıya ve ateşe dayanıklılığı: Isı iletim katsayısı düşük malzemelerden oluşabilen kompozitlerin ısıya dayanıklılık özelliği, yüksek ısı altında kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır.

4- Kalıcı renklendirme: Kompozit malzemeye, kalıplama esnasında reçineye ilave edilen pigmentler sayesinde istenen renk verilebilir.

5- Baskı: Kompozit malzemeye kalıplama esnasında ürüne istenilen ebatlarda yazı ve şekil baskısı yapılabilmektedir.